Cultură şi învăţământ


Învățământ. În comuna Bogdand funcţionează în prezent 9 unităţi de învăţământ: 4 grădiniţe, 4 şcoli gimnaziale, precum şi o Şcoală de Arte si Meserii cu doua clase de profil din 1990.
Activitatea instructiv-educativă e realizată de către cadre didactice care în majoritate sunt calificate. Doar 60-70% din absolvenţii şcolilor generale iau drumul liceelor şi şcolilor de specialitate, şi în cele mai puţine cazuri a facultăţilor şi instituţiilor de învăţământ superior.
 
Ocrotirea sănătăţii. Pentru ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială comuna dispune de serviciile unui medic specialist în medicină generală şi a unui cadru sanitar cu calificare corespunzătoare. De asemenea, medicii specialişti în medicină generală (3), din comunele vecine, efectuează săptămânal vizite sau acordă consultaţii pacienţilor din comună.

Cultură. Din punct de vedere cultural comuna dispune de o Bibliotecă Comunală cu un inventar de 5000 de volume, iar numărul mediu de cititori este de 24. Fiecare sat aparţinător comunei are în posesie un cămin cultural unde se desfăşoară activităţi legate de momentele importante din viaţa unui om, şi anume : nunţi, botezuri, prasnice.
 
Din 1470 sunt primele informaţii despre biserica din Bogdand, o ctitorie de piatră, care cu unele modificări făcute în timp, îşi continuă existenţa până azi.
De asemenea trebuie amintită existenţa urmelor unei "cetăţi" pe "Varful de piatră", având lungimea de 40 de metri şi lăţimea de 25-30 metri.
Casa muzeu din localitatea Bogdand a fost construită în jurul anilor 1880-1885 de meşteri populari din Cristur, judeţul Salaj. La amenajarea muzeistică a casei s-a încercat o reconstituire a tipului de casă specifică populaţiei maghiare ce locuieşte în această zonă, respectându-se rolul si utilitatea spaţiului locuibil.
Inventarul casei conţine in jur de 300 de obiecte, dintre care amintim: piese de mobilier, ceramică utilitară şi decorativă, textile, costume populare, obiecte de uz-casnic si obiecte utilizate in industria casnică textilă.
Acest muzeu a fost inaugurat şi deschis oficial in 1997 numindu-se Muzeul Maghiar, iar din anul 2005 poarta numele de Muzeul Etnografic Maghiar "Sipos Laszlo". Iniţiatorul casei muzeu este Sipos Laszlo care a fost multa vreme director coordonator al Şcolilor generale din comuna Bogdand. A avut un merit deosebit in organizarea vieţii culturale din comună fiind promotorul şi organizatorul Festivalului Folcloric al Naţionalităţilor din Bogdand unde, anual, participă ansambluri folclorice din ţară, dar şi din Ungaria şi Ucraina.
 
Biserica din lemn "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" din satul Corund care a fost construită în anul 1723. Biserica din lemn impresioneză prin proporţiile arhitecturale, decoraţiile sculpturale din exterior şi pictura interioară; reflectă un gust artistic rafinat, încadrându-se în caracterul omogen al arhitecturii populare din nordul României. Decorul pictural din interior este creaţia unor meşteri populari. Biserica are o formă dreptunghiulară având pridvor pe latura vestică unde este şi intrarea în biserică, dar şi pe cea sudica. În anul 1848 biserica a fost transportată în mijlocul cimitirului din locul unde a fost construită (de pe dealul din apropiere). Locuitorii au pus sub ea trunchiuri de fag si au tras-o cu boii în decurs de doi ani.
În prezent această biserică este declarată monument istoric.